2011

  1. Nova

    [CSC02] Cuộc thi kỹ năng tạo mẫu & sử dụng phần mềm CAD CAM CAE năm 2011

    Anh chị em MESIAN yêu CAD CAM CAE & Thiết kế thân mến, Đã sang tháng 3, mùa Tết Âm lịch đã kết thúc, theo lịch hoạt động của diễn đàn đã vạch ra vào cuối năm 2010, MES Lab. và Hội Ứng dụng CAD CAM MSCA mời tất cả các thành viên diễn đàn MES tham gia: "Cuộc thi kỹ năng tạo mẫu và sử dụng phần...
  2. Nova

    Hội thảo Khoa học Kỹ thuật MES Lab. (MSEC06) lần I - 2011

    Lưu ý: - Topic này đưa lên những thông tin chung nhất cho hội thảo. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong 1 - 2 tuần tới, sau khi BTC bàn bạc và thống nhất cùng các đối tác và các nhà đồng tổ chức - Không nhầm lẫn hội thảo này với các seminar + offline hàng năm của diễn đàn. Đây là hội...
Top