animation designer nx12

  1. Thien.DV

    Giới thiệu Công cụ Animation Designer NX12

    Chào mọi người, em thấy hiện nay trên các trang diễn đàn ở VN chưa có nhiều bài viết liên quan đến công cụ Animation Design nên em xin phép chia sẻ những hiểu biết của em về bộ công cụ này. 1. Animation Designer là gì? - Animation Designer là bộ công cụ mới được đưa vào trên phần mềm NX12 có tác...
Top