bộ mũi khoan

  1. V

    Giới thiệu Mũi khoan bước trong sản xuất và lao động

    Mũi khoan bước là một trong những dòng mũi khoan khá phổ biến trong lao động sản xuất, mũi khoan bước có nhiều dạng, loại như mũi khoan bước thẳng, mũi khoan bước xoắn,... mũi khoan bước thông thường được làm bằng vật liệu HSS, HSS Co 5, HSS – TIN, HSS – TiAIN, CBN,... Về hình dạng của mũi...

Thành viên đang online

Top