bài toán thiết kế

  1. Nova

    Case Sduty: Kinh nghiệm phân tích sản phẩm hiện có để cải tiến, làm ra sản phẩm tốt hơn

    Mình đặt gạch chủ đề này ở đây, để xem mức độ ae quan tâm đến mảng cải tiến sản phẩm/làm sản phẩm mới thế nào, rồi sẽ viết bài chia sẻ ở topic này. Thông tin dựa trên case thực tế team PDMA bên mình đã làm cho dự án của khách hàng. Mình sẽ nêu bài toán (tình huống), phương pháp thực hiện & kết...
Top