change detection

 1. G

  Mô hình phát hiện thay đổi đô thị - Urban Change Detection

  Spatial Modeler là mô đun trong phần mềm xử lý ảnh Erdas Imagine, cho phép xây dựng và thực thi các mô hình xử lý không gian, đặc biệt là tự động hóa các quy trình xử lý đối với dữ liệu ảnh raster. Sử dụng Spatial Modeler, người dùng cũng có thể thực thi các mô hình phát hiện biến động - Change...
 2. G

  Giới thiệu về công nghệ GeoAI

  GeoAI, còn được gọi là Trí tuệ nhân tạo địa lý, là một lĩnh vực nghiên cứu kết hợp việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu không gian và đưa ra dự đoán hoặc quyết định dựa trên dữ liệu đó. Đây là một lĩnh vực liên ngành kết hợp chuyên môn của...
 3. G

  Phát hiện biến động (Change Detection) trong Erdas Imagine

  Các công cụ Phát hiện biến động trong phần mềm Erdas Imagine được xây dựng nhằm xác định những biến động đáng quan tâm trên ảnh viễn thám được thu thập tại hai thời điểm khác nhau. Những công cụ này phát hiện biến động của lớp phủ bề mặt theo thời gian và những biến động khác trong các đặc tính...
 4. G

  Tổng quan kỹ thuật Change Detection trong viễn thám - GIS

  Kể từ khi vệ tinh Landsat đầu tiên được phóng vào năm 1972 và truyền về các hình ảnh quan sát trái đất đầu tiên, cho đến nay nhiều vệ tinh viễn thám quan sát và thu thập thông tin đã được phát triển, thúc đẩy nhiều kỹ thuật phát hiện biến động cũng như các phương pháp phân tích và phát hiện các...
 5. G

  Giám sát và phát hiện biến động lớp phủ sử dụng đất

  Tài nguyên đất đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống con người, là nền móng trong tất cả các hoạt động, đặc biệt là cho các mục đích sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển kinh tế. Quản lý bền vững tài nguyên đất là được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng mạnh...
 6. G

  Change Detection trong quản lý và giám sát tài nguyên

  Kinh tế phát triển, kéo theo các nhu cầu về khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên vô cùng cao dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng của chúng. Các quốc gia hiện nay đang thúc đẩy nhanh các giải pháp giám sát, quản lý hợp lý và sử dụng bền vững các loại tài nguyên. Tuy nhiên, tài nguyên thiên...
 7. N

  Tổng quan về Change Detection (Phát hiện biến động)

  Khái niệm về Biến động (Change) Biến động (Change) là sự thay đổi theo cả mọi ý nghĩa, thể hiện sự vận động không ngừng của mọi vật chất và hiện tượng, thể hiện ở cả bên trong và bên ngoài. Trong lĩnh vực khoa học trái đất, biến động thể hiện ở nhiều lĩnh vực, và khoa học cần theo dõi để có các...
Top