crash analysis

  1. F

    [Help Abaqus] Car Crash Abaqus.

    Hiện tại em đang làm đồ án về va chạm ô tô, sử dụng abaqus để tính toán. Do mới tiếp xúc với abaqus nên có gặp mấy vấn đề về lựa chọn vật liệu và xuất đồ thị trong abaqus mong đc anh chị giúp đỡ ah. Có anh chị nào có tài liệu hoặc có thể chỉ em trực tiếp đc ko ah. Em xin cám ơn nhiều nhiều :D...
  2. Saturn1990

    Xin hỏi Xin hỏi các tạo Slaver/Master set cho edge vs edge contact pair (type 11) trong Radioss 14

    Chào cả nhà, Em đang thực hiện bài toán mô phỏng va chạm có xảy ra edge vs edge contact. Em đọc trong help có thấy ghi là type 11 nhưng không biết cách tạo set id slaver/master như thế nào. Nên chạy toàn báo lỗi. Mong các anh chị chỉ giúp cách. Mô hình của em có vài chỗ mesh bị penetration...
Top