creatz 3d

  1. MES LAB

    Hội thảo Công nghệ chế tạo đột phá trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các giải pháp thiết kế và in 3D

    Những thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra khiến các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất phải luôn cập nhật thông tin và đổi mới phương thức sản xuất, nhằm tăng năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm đầu ra, đồng thời tối ưu hóa chi phí liên quan. Hội thảo MIỄN PHÍ...
  2. MES LAB

    Sự kiện [Report] Hội thảo "Định hình cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với công nghệ 3D"

    Vừa qua, Công ty Creatz 3D Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề: "Định hình cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với công nghệ In 3D". Sự kiện được tổ chức tại Khách sạn Pullman Hanoi, Số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội vào ngày 22/09/2017. Hội thảo diễn ra thành công, với sự tham gia của nhiều kỹ...
Top