dfffg

  1. T

    Xin hỏi về cái đồ thị chế độ cắt trên máy tiện

    Cty mình vừa mua 1 cái máy tiện. Trên máy có vẻ 1 cái đồ thị nhưng mình ko rỏ lắm. Vậy xin nhờ anh em cơ khí nói rỏ cho mình hiểu. Xin cảm ơn
Top