dfm

  1. Nova

    Làm thế nào để thiết kế tối ưu, giảm chi phí Sản xuất, Lắp ráp?

    Bài viết này được trích từ bộ sách “Thiết kế và phát triển sản phẩm” nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng. Nội dung các bài viết chỉ dừng ở mức cơ bản, các bài chuyên sâu hơn xin xem ở link https://meslab.vn/rdi-toolkit Đối với các khách hàng đã mua sách cũ...

Thành viên đang online

Top