dinamic

  1. B

    Mô phỏng chuyển động trong Inventor bằng Dinamic Design Motion.

    Đây là một số bài thực hành cơ bản cách sử dụng phần mềm Dinamic Design Motion để tạo mô phỏng động học trong Inventor mình thực hành [có sửa chữa bổ xung :10:] theo tài liệu của bạn thaibinhvang Link down phần mềm các bạn tham khảo tại đây: http://meslab.org/mes/showthread.php?t=5122. Bài 1...

Thành viên đang online

Lặn hết rồi
Top