ebook

  1. N

    Xin hỏi Xin các Bạn giúp đỡ

    Em Mới Nhận con máy Phay Mazak Nexus 510C-II để làm tìm mãi ko có tài liệu máy vớ đc một bác giao bán nhưng tít tận TPHCM Liên lạc cho bác ấy gọi điện rồi xin số Tk mà bác ấy lờ em đi...
  2. Nova

    Topic #1: Thiết kế và Phát triển sản phẩm - Product Design and Development

    Karl T. Ulrich & Steven D. Eppinger - Product Design and Development - International version, Mc Graw Hill, 4th Edition Topic này trình bày các vấn đề liên quan đến việc sáng tạo, thiết kế và phát triển sản phẩm, từ khâu ý tưởng, lập kế hoạch phát triển sản phẩm, tạo bản concept, thiết kế ở cấp...
Top