erdas imagine

 1. G

  Mô hình phát hiện thay đổi đô thị - Urban Change Detection

  Spatial Modeler là mô đun trong phần mềm xử lý ảnh Erdas Imagine, cho phép xây dựng và thực thi các mô hình xử lý không gian, đặc biệt là tự động hóa các quy trình xử lý đối với dữ liệu ảnh raster. Sử dụng Spatial Modeler, người dùng cũng có thể thực thi các mô hình phát hiện biến động - Change...
 2. G

  Giám sát các loài thực vật xâm lấn trên ảnh vệ tinh

  Tóm tắt: Thực vật xâm lấn là một vấn đề nghiêm trọng do đặc điểm dễ dàng lây lan và chiếm lĩnh các khu vực, thu hẹp khu vực sống của các loài cây bản địa. Điều này có thể gây tàn phá đến hệ sinh thái được xây dựng quanh chúng. Công cụ bản đồ - viễn thám (GIS -RS) đang dần trở nên hiệu quả trong...
 3. G

  Phát hiện biến động (Change Detection) trong Erdas Imagine

  Các công cụ Phát hiện biến động trong phần mềm Erdas Imagine được xây dựng nhằm xác định những biến động đáng quan tâm trên ảnh viễn thám được thu thập tại hai thời điểm khác nhau. Những công cụ này phát hiện biến động của lớp phủ bề mặt theo thời gian và những biến động khác trong các đặc tính...
Top