esprit additive machining

  1. HMI_VN

    ESPRIT Additive machining - công nghệ gia công của tương lai

    ESPRIT Additive machining là công nghệ gia công trong đó phôi không phải là hình dạng tiêu chuẩn hoặc ít nhất là một phần không tiêu chuẩn. Phôi này được tạo bằng phương pháp in 3D kim loại ngay trên máy CNC. Đầu phun sẽ được tích hợp vào trục chính của máy CNC. Sau đó được gia công tinh lại...
Top