file 3d

  1. Thinksmart Group

    Nhu cầu cần có máy quét 3D trong đời sống và công nghiệp

    1. Khái niệm công nghệ quét 3D Công nghệ Quét 3D hay còn gọi là Scan 3D, là quá trình phân tích một đối tượng hoặc một môi trường trong thế giới thực để thu thập dữ liệu về hình dạng và bề ngoài của đối tượng, môi trường đó (các dữ liệu như màu sắc, cấu trúc,…). Sau đó chuyển đổi sang mô...
Top