foseco

  1. V

    Bài học tình huống trong ngành Đúc

    LỜI GIỚI THIỆU Các bạn sinh viên hoặc nhân viên đang công tác trong ngành Đúc có thể vào trang web http://foseco-foundry.com để trau dồi kiến thức thông qua các “case study” (bài học tình huống). Phần này được chắt lọc từ kinh nghiệm sản xuất thực tế ở khắp nơi trên thế giới. Trong đó đề cập...

Thành viên đang online

Lặn hết rồi
Top