free solidworks

  1. D

    Những câu hỏi nhỏ khi sử dụng SolidWorks

    Các bạn thân mến, Tiếp thu góp ý của thầy ME và một số bạn, tôi xin mở chủ đề này để trong quá trình thực hành thiết kế với phần mềm SW, chúng ta cùng nêu lên những vướng mắc mà mình gặp phải và trao đổi với nhau những kinh nghiệm tháo gỡ. Tôi cũng sẽ cố gắng biên soạn một số bài hữu ích và...
Top