imachining 2d

  1. V

    Giới thiệu iMachining 2D SolidCAM gia công phay, tiện 2 trục tốc độ cao

    (SolidCAM)-iMachining 2D SolidCAM đặt kiến thức và kinh nghiệm của hàng trăm bậc thầy CAM và CNC trong lòng bàn tay của bạn, công nghệ iMachining Wizard thông minh và Toolpath đưa bạn đến một cấp độ hoàn toàn mới về hiệu suất CNC: - Rút ngắn 70% thời gian gia công CNC so với chu trình gia...
Top