invoice

  1. anhtu0207

    Thủ tục xuất được invoice cho doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực thiết kế cơ khí

    Chào ace trên diễn đàn, Công ty em hiện tại đang làm trong lĩnh vực cơ khí. Cụ thể là làm design thuê cho các doanh nghiệp nước ngoài. về thiết kế chi tiêt, khuôn mẫu. sản phẩm chủ yếu được gửi qua mạng internet....Vừa được thành lập nên các thủ tục về thuế, và các vấn đề liên quan đến luật còn...

Thành viên đang online

Lặn hết rồi
Top