isa

  1. MES LAB

    Điều gì làm nên một bản tóm tắt (Abstract) tốt

    Viết Tóm tắt (Abstract) cho một báo cáo khoa học có vai trò quan trọng trong việc thu hút sự chú ý của người biên tập, người bình chú, hay độc giả, qua đó ảnh hưởng đến thành công của báo cáo. Hiệp hội Nghiên cứu Quốc tế (ISA) đã phỏng vấn 4 chuyên gia gồm Matt Baum (Harvard University), Patrick...
Top