làm sản phẩm mới

  1. Nova

    Giải pháp "RDI21" dành cho phòng R&D Doanh nghiệp & Các đơn vị đào tạo chuyên sâu

    Gói giải pháp RDI21 là gì? Gói giải pháp RDI21 bao gồm sản phẩm (sách, tài liệu, video, file PDF định kỳ, biểu mẫu, report, số liệu) và dịch vụ (cập nhật thông tin, trả lời câu hỏi liên quan đến sách, tư vấn tình huống của doanh nghiệp,...) cùng nhiều tiện ích khác. Gói giải pháp được thiết...
  2. Nova

    Case Sduty: Kinh nghiệm phân tích sản phẩm hiện có để cải tiến, làm ra sản phẩm tốt hơn

    Mình đặt gạch chủ đề này ở đây, để xem mức độ ae quan tâm đến mảng cải tiến sản phẩm/làm sản phẩm mới thế nào, rồi sẽ viết bài chia sẻ ở topic này. Thông tin dựa trên case thực tế team PDMA bên mình đã làm cho dự án của khách hàng. Mình sẽ nêu bài toán (tình huống), phương pháp thực hiện & kết...
Top