m3.5 x10t

  1. Q

    Cần giúp giải thích ký hiệu bánh răng

    Chào mọi người ! Hôm này mình có đọc catalogue về động cơ thì có thấy dạng ký hiệu bánh răng là M3.5 x 10T, Theo mình tìm hiểu thì 3.5 có thể là modul còn 10 T mình không hiểu nó là ký hiệu gì ? Một số người bảo là số răng, liệu không biết có đúng không vì theo mình được học thì số răng Z >=17...
Top