manufacturing intelligent

  1. N

    Giải pháp Romax phân tích, mô phỏng ứng dụng trong thiết kế Electric Motor, Gearbox reducer và các hệ thống truyền động khác.

    Trong ngành cơ khí chế tạo máy, không còn lạ với Motor, Gearbox reducer, Gearmotor, DC motor... Ngành công nghiệp thiết kế sản xuất động cơ điện và hộp số là nghành công nghiệp trọng điểm vì các máy móc hoạt động thì không thể thiếu hệ thống dẫn động và truyền động. Vậy để nâng cao được chất...
  2. N

    Phần mềm Hexagon MSC MARC - Giải pháp FEA phi tuyến hàng đầu

    Marc là một giải pháp phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến, mục đích để mô phỏng chính xác sự thay đổi về kết cấu hoặc cấu trúc của sản phẩm trong các trường hợp tải tĩnh, tải động hoặc đa vật lý. Tính linh hoạt của Marc trong việc mô hình hóa sự thay đổi cấu trúc vật liệu phi tuyến và các điều...
Top