máy in 3d

  1. Q

    Đánh giá Đánh giá máy in 3D Cubicon Hàn Quốc

    Công ty tôi đang dự định đầu tư 1 chiếc máy in 3D cho phòng R&D nhưng thật sự là mệt đầu! Vì chức năng thì cũng như nhau cả, cách dùng ai cũng bảo đơn giản, nhưng tôi đã dùng bao giờ đâu mà biết. Đang định lấy dòng máy cubicon do giá không cao nhưng lại được sản xuất tại Hàn Quốc. Anh em nào đã...
Top