mes lab.

  1. MES LAB

    [Report] Hội thảo Kỹ thuật quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ hai (ISCDE 2017)

    Tiếp nối thành công của Hội thảo CDE Quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ nhất (gọi tắt là KVIC 2016) và Hội thảo Đào tạo Kỹ thuật – Công nghiệp MES LAB 2016 (gọi tắt là MEIT 2016), đáp ứng nhu cầu kết nối hợp tác Khoa học, Công nghệ giữa Việt Nam và các nước, nhu cầu trao đổi, học hỏi kinh...
  2. MES LAB

    [MES Talk 2017] Số 2 – Đổi mới và sáng tạo – TRIZ – Lý thuyết giải các bài toán sáng chế

    Sự sáng tạo luôn là thách thức lớn nhất đối với chúng ta trong bất kỳ công việc gì. Mọi lĩnh vực từ Toán học, Vật lý cho tới Nghệ thuật, sáng tạo là cách duy nhất để đưa chúng ta tiến lên những nấc thang mới. Và nói đến sự đổi mới và sáng tạo, không thể không nhắc tới TRIZ – Lý thuyết giải các...

Thành viên đang online

Top