mes talk số 2

  1. MES LAB

    [MES Talk 2017] Số 2 – Đổi mới và sáng tạo – TRIZ – Lý thuyết giải các bài toán sáng chế

    Sự sáng tạo luôn là thách thức lớn nhất đối với chúng ta trong bất kỳ công việc gì. Mọi lĩnh vực từ Toán học, Vật lý cho tới Nghệ thuật, sáng tạo là cách duy nhất để đưa chúng ta tiến lên những nấc thang mới. Và nói đến sự đổi mới và sáng tạo, không thể không nhắc tới TRIZ – Lý thuyết giải các...
Top