motor bước

  1. maycnckhacda

    Động cơ bước chính hãng , chất lượng tốt

    Động cơ bước 86HBP có 3 model sau 86HBP78AL4 Dài thân 78 mm, momen xoắn 4Nm, dòng điện 4A 86HBP115AL4 Dài thân 115 mm, momen xoắn 8.5Nm, dòng điện 4A 86HBP150AL4 Dài thân 150 mm, momen xoắn 12Nm, dòng điện 5.8A 2. Ưu điểm của động cơ bước 2 phase 86HBP - Hoạt động chính xác : Sai số dưới 1% -...
Top