nap ho ga

  1. C

    Chia sẻ Phân biệt nắp ga composite và nắp ga gang

    Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hố ga chỉ nhìn sơ qua thì có vẻ trông rất giống nhau nhưng để phân biệt được loại nắp hố ga nào tốt, nên sử dụng, thì phải phân biệt và nhận biết được những chất liệu tạo ra sản phẩm. Vậy để hãy cũng chúng tôi tìm hiểu xem làm sao để phân biệt các loại...
Top