nova meslab

  1. Nova

    Tập hợp các bài viết ngắn của Nova: Blog, Status,...về chủ đề thiết kế, phát triển sản phẩm, phát triển sự nghiệp,...

    Trong topic này mình sẽ tập hợp lại các bài viết ngắn về một số chủ đề mình hay chia sẻ ở các nơi: - thiết kế - phát triển sản phẩm, R&D - tư duy giải quyết vấn đề - tư duy doanh nghiệp, quản lý - phát triển sự nghiệp - cuộc sống Mình sẽ post dần phía dưới.
  2. Nova

    Thảo luận Nova dạy nhóm nhỏ về Phát triển sản phẩm

    Hello anh chị em, Để hiện thực hóa tinh thần chia sẻ kiến thức, xây dựng diễn đàn theo hướng thực tế của thời kỳ mới theo kế hoạch đã nêu, tạo thêm cơ hội giao lưu học hỏi giữa các thành viên, Nova tôi có ý tưởng mở 1 lớp dạng thảo luận workshop offline, trước tiên là tại Hà Nội, với quy mô 5-7...
Top