path deform là gì

  1. Bao_Anh

    Làm quen với công cụ Spline_Kết hợp với Path Deform

    Path Deform là gì? Path Deform là công cụ với chức năng dựng hình bằng cách sử dụng Spline hoặc NURB curve với vai trò như một đường dẫn. Từ đó, có thể di chuyển và kéo dài đối tượng dọc theo đường dẫn, đồng thời xoay và xoắn đối tượng quanh đường dẫn. Kể từ phiên bản 3ds Max 2018.2 cho đến hiện...
Top