phát hiện biến động

 1. G

  Giám sát các loài thực vật xâm lấn trên ảnh vệ tinh

  Tóm tắt: Thực vật xâm lấn là một vấn đề nghiêm trọng do đặc điểm dễ dàng lây lan và chiếm lĩnh các khu vực, thu hẹp khu vực sống của các loài cây bản địa. Điều này có thể gây tàn phá đến hệ sinh thái được xây dựng quanh chúng. Công cụ bản đồ - viễn thám (GIS -RS) đang dần trở nên hiệu quả trong...
 2. G

  Phát hiện biến động (Change Detection) trong Erdas Imagine

  Các công cụ Phát hiện biến động trong phần mềm Erdas Imagine được xây dựng nhằm xác định những biến động đáng quan tâm trên ảnh viễn thám được thu thập tại hai thời điểm khác nhau. Những công cụ này phát hiện biến động của lớp phủ bề mặt theo thời gian và những biến động khác trong các đặc tính...
 3. G

  Tổng quan kỹ thuật Change Detection trong viễn thám - GIS

  Kể từ khi vệ tinh Landsat đầu tiên được phóng vào năm 1972 và truyền về các hình ảnh quan sát trái đất đầu tiên, cho đến nay nhiều vệ tinh viễn thám quan sát và thu thập thông tin đã được phát triển, thúc đẩy nhiều kỹ thuật phát hiện biến động cũng như các phương pháp phân tích và phát hiện các...
 4. G

  Giám sát và phát hiện biến động lớp phủ sử dụng đất

  Tài nguyên đất đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống con người, là nền móng trong tất cả các hoạt động, đặc biệt là cho các mục đích sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển kinh tế. Quản lý bền vững tài nguyên đất là được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng mạnh...
 5. G

  Change Detection trong quản lý và giám sát tài nguyên

  Kinh tế phát triển, kéo theo các nhu cầu về khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên vô cùng cao dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng của chúng. Các quốc gia hiện nay đang thúc đẩy nhanh các giải pháp giám sát, quản lý hợp lý và sử dụng bền vững các loại tài nguyên. Tuy nhiên, tài nguyên thiên...
 6. N

  Tổng quan về Change Detection (Phát hiện biến động)

  Khái niệm về Biến động (Change) Biến động (Change) là sự thay đổi theo cả mọi ý nghĩa, thể hiện sự vận động không ngừng của mọi vật chất và hiện tượng, thể hiện ở cả bên trong và bên ngoài. Trong lĩnh vực khoa học trái đất, biến động thể hiện ở nhiều lĩnh vực, và khoa học cần theo dõi để có các...
Top