phần mềm mô phỏng in 3d

  1. WMT

    Giới thiệu 10 phần mềm mô phỏng phổ biến cho in 3D

    Hiện nay in 3D đã trở nên rất phổ biến, công nghệ ngày càng hướng tới sự tiện dụng cho khách hàng. Tuy vậy, trước khi in, việc mô phỏng là điều hết sức quan trọng, đặc biệt khi in kim loại, nó sẽ cho người dùng biết trước những trạng thái vật chất diễn ra trong quá trình in, khắc phục những lỗi...

Thành viên đang online

Top