phụ gia kim loại

  1. L

    Sản xuất phụ gia kim loại trở nên phát triển

    Các tia laser mạnh mẽ và các đầu xử lý mới tạo ra các bộ phận lớn với tính năng in 3D Sản xuất phụ gia kim loại đã trải qua một chặng đường dài. Giờ đây, ngay cả những bộ phận cực kỳ lớn cũng đang được chế tạo từng lớp một. Chế tạo kim loại phần lớn là ngoại trừ trong tự nhiên. Trong các quy...
Top