press

  1. Truonghust@

    THIẾT KẾ KHUÔN DẬP Ô TÔ

    Trong group mình có anh em nào đang làm thiết kế khuôn dập ô tô thì liên hệ cùng giao lưu nhỉ. Ngành này hiện tại VN mình chưa được áp dụng vì thế kĩ sư thiết kế khuôn đang rất ít. Sản xuất ô tô bắt đầu đẩy mạnh ở Việt Nam vì thế tương lai rất khả quan. Có anh em nào làm khuôn dập bằng Catia...
Top