que han chong mon

  1. ARARAT VIETNAM

    Vật liệu hàn chịu mòn đa cac-bit đạt độ cứng ngang kim cương

    Vật liệu hàn chịu mài mòn chứa cac-bit crôm với hàm lượng C khoảng 3.5-5%, crôm khoảng 25-60% thì độ cứng kim loại hàn đạt được tối đa cũng chỉ được 62-63 HRC với 3 lớp hàn (nếu chỉ hàn 1 lớp thì độ cứng đạt được chỉ khoảng 52HRC). Tuy nhiên, các nghiên cứu mới về vật liệu hợp kim chịu mòn của...
  2. ARARAT VIETNAM

    Vai trò của hợp kim Bo trong que hàn chịu mài mòn

    Chức năng chính của B trong thép là làm tăng độ cứng của thép, do đó tiết kiệm các kim loại tương đối hiếm khác như niken, crom, molypden, v.v ... Với mục đích này, hàm lượng của nó thường được quy định trong khoảng 0,001% ~ 0,005%. Nó có thể thay thế 1,6% niken, 0,3% crôm hoặc 0,2% molypden...
Top