r&d doanh nghiệp

  1. D

    Lập chiến lược, xây dựng và vận hành bộ phận R&D trong doanh nghiệp

    Topic này dành cho các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cấp C, cấp giám đốc, các quản lý phòng, ban, bộ phận. (đặc biệt là bộ phận liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng R&D hoặc đang vận hành R&D, nhân sự (HR), chiến lược, đổi mới sáng tạo) Tôi sẽ chia sẻ...
  2. Nova

    3 Combo 2021: Tài liệu của MES LAB cho Kỹ sư, Doanh nghiệp và Startup về R&D, Thiết kế, Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới

    Combo 01 Mua chung "Thiết kế & Phát triển sản phẩm" 02 cuốn giá: 360k/cuốn (giá gốc 560k/c) Link tham khảo: Thiết kế và Phát triển sản phẩm: https://meslab.vn/shop/thiet-ke-phat-trien-san-pham-2020/ Tài liệu dành cho: Doanh nghiệp, Kỹ sư, Sinh viên ngành Kỹ thuật muốn phát triển nghề nghiệp...
Top