rdi

  1. Nova

    RDI8-21F - Khóa học FREE tháng 8/2021 chủ đề R&D, Thiết kế Phát triển sản phẩm, Design Thinking base trên RDI ToolKit 2019

    Đăng ký học RDI FREE với Dr. Tuan TA tháng 8/2021 Khóa học Free gồm 5 buổi x 90p giới thiệu các kiến thức cơ bản nhất về R&D, Design, Development & Innovation. Giảng viên: Dr. Tuan Tran Nền tảng: zoom, online Lịch học: 17h30 - 19h00 thứ Sáu hàng tuần. (Sau khi đăng...
Top