seiri of fanuc

  1. M

    Mời thảo luận Các đời Fanuc!!!

    Có thể bạn đã biết hoặc có nhiều người chưa biết!!! >>>Các đời Fanuc - Bắt đầu từ: 3,5,6,7,10,11,12, O,15,16,18,21,16i, 18i, 21i, Oi... đời cao hơn có 2000, 3000,30i, 31i, 32i, 35i,160,180, ...kèm theo các đời A,B,C - Đi kèm vs M: pháy phay, T: máy tiện,TT: Twin Turret (tiện 2 mâm dao), P máy...
Top