startup meslab

  1. Nova

    Khóa học "Sáng tạo Sản phẩm mới" dành cho Startup và Doanh nghiệp Việt

    *** Tôi vẫn giữ niềm tin rằng người Việt tiềm ẩn khả năng sáng tạo nhưng vì nhiều lý do, tiềm năng đó chưa thể phát huy đúng mức. Tôi mơ có một ngày khắp nơi trên đất nước và cả ở nước ngoài, hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ "Made by Vietnam" sẽ trở nên phổ biến như những gì chúng ta thấy về hàng...

Thành viên đang online

Lặn hết rồi
Top