tọa đàm

  1. MES LAB

    RDI Day#3 "R&D - giá trị, cách tiếp cận và công cụ thực thi ở quy mô doanh nghiệp."

    Nhằm mục đích phát triển một cộng đồng quan tâm đến ngành R&D. Đặc biệt là R&D và phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp, có cái nhìn thống nhất về ngành, phát triển và nâng cao giá trị ngành R&D …. MES LAB đã và đang tổ chức những buổi offline hàng tháng, gọi chung là chuỗi sự kiện RDI Day (R&D...
Top