tiện phay kết hợp

  1. HMI_VN

    [Thảo luận] Esprit rất mạnh cho tiện phay CNC nhưng chưa phổ biến

    Nhắc đến lập trình CAM cho tiện phay CNC (Multi-tasking) thì có thể kể đến Solidcam, Mastercam, SpurtCAM. Và một phần mềm nữa được đánh giá khá cao là Esprit CAM. Theo mình một trong những lý do quan trọng nhất là post của Esprit do hãng cấp thì ph có bản quyền. Bản cờ rắc thì có nhưng post ko...
Top