trần yến

  1. V

    Công ty Trần Yến - phải chăng là kẻ lừa đào trong giới CAD/CAM/CNC?????

    [BQT] Trước khi có kết luận của các cơ quan chức năng, các thành viên vui lòng không sử dụng câu từ có tính chất quy kết hay khẳng định về vấn đề trong các bài viết của mình. ------------------------------------------------------------------------- Dạo gần đây, tôi có nghe anh em trong nghề...
Top