trong

  1. gago

    cách bỏ câu hỏi khi tắt bản vẽ trong autocad

    cả nhà cho mình hỏi 1 câu hỏi nhỏ. Trong khi làm việc mình hay phải mở nhiều bản vẽ để xem, mình chỉ phóng to và thu nhỏ bản vẽ thôi, không vẽ thêm hay sửa gì cả nhưng khi tắt đi phẩn mềm vẫn hỏi có SAVE không? mình đã bỏ chế độ tự động SAVE rồi nhưng vẫn bị hỏi như vậy. Cả nhà ai biết cách bỏ...
  2. C

    Re_Viết text trong catia... Trực tiếp và dùng Macro

    Trong sketcher của catia thì bạn không thể nào tìm thấy công cụ để viết text được. Vậy làm thế nào để tạo một extrude từ 1 dòng text. Cách đơn giản như saU: - Bước 1: Mở Drawing - Bước 2: Đánh dòng text cần tạo khối - Bước 3: Lưu file lại với định dạng dxf - Bước 4: Mở file dxf vừa tạo ra...
Top