tư vấn miễn phí

  1. S

    Cần tư vấn mua máy Đột dập thép tấm CNC!!!!!!

    Xin chỉ dậy từ các cao nhân! Công ty em chuyên cung cấp tủ bảng điện, khách hàng của bọn em là Điện lực. Năm vừa rồi công ty làm ăn được nên Sếp em mua luôn một công ty gia công thép tấm để hỗ trợ sản xuất kinh doanh (Trước ko có nhà xưởng nên toàn phải đi thuê sản xuất từ đơn vị ngoài, do đó...
Top