watch movements

  1. Novatime

    [Thảo luận] Máy đồng hồ - About Watch Movements

    Trong các sản phẩm ngành của cơ khí, đồng hồ là 1 trong những bộ máy cơ khí tinh xảo, nhiều chi tiết được gói gọn trong bộ máy nhỏ vừa trong lòng bàn tay. Mình xin đưa chủ đề này để cùng nhau thảo luận, xin ý kiến từ anh chị em Diễn đàn.

Thành viên đang online

Top