water filtration

  1. K

    Màng Filcore MF & UF Hàn Quốc

    KRDS kết nối, hợp tác phát triển, tùy biến tích hợp vào sản phẩm công nghệ MF - UF vào sản phẩm. Phát triển các bộ lọc màng sợi rỗng MF & UF hiệu suất cao dựa trên sự kiểm soát chất lượng hoàn hảo. Công nghệ lọc nước MF Màng lọc MF (Micro Filtration) là loại màng vi lọc có kích thước lỗ lọc nhỏ...
  2. K

    Một số công nghệ cho ngành Nước sinh hoạt và Nước uống từ Hàn Quốc

    1. Công nghệ điện phân nước có tạo kiềm a. Mô tả công nghệ b. Thiết bị lõi c. Thông số kỹ thuật d. Khả năng cung ứng updating
Top