10 công nghệ và chiến lược hàng đầu trong lĩnh vực khai thác mỏ

Author
1668045297634.png
Nghiên cứu mới của McKinsey xác định cách triển khai các công nghệ mới có thể tăng sản lượng, nâng cao độ an toàn và giảm chi phí. Theo nghiên cứu gần đây của McKinsey, các thợ mỏ nên suy nghĩ một cách tổng thể - ghi nhớ tất cả các trường hợp sử dụng cũng như lợi ích và khả năng lâu dài - và đẩy nhanh việc triển khai công nghệ để tăng sản lượng và giảm chi phí để mở rộng nguồn dự trữ.
Dưới đây là 10 công nghệ và chiến lược quan trọng để các công ty khai thác mỏ nắm bắt:
10: Cách tiếp cận toàn diện đối với công nghệ

Các nhà khai thác nên chuyển từ các giải pháp từng phần bổ sung giá trị gia tăng sang tư duy toàn diện về thế hệ giải pháp công nghệ tiếp theo để tiếp cận nguồn khoáng sản nhanh hơn, với chi phí thấp hơn và ít ảnh hưởng đến môi trường hơn. Triển khai các giải pháp trên quy mô lớn nhằm nâng cao năng suất và giảm chi phí. Cải thiện EDITDA có thể đạt được thông qua cải thiện KPI để giảm chi phí trung bình tại nơi khai thác, giảm tiêu thụ nhiên liệu và tăng cường sản lượng.
09: Tầm quan trọng của hợp tác công nghệ
Cộng tác với những đối tác khác trong hệ sinh thái (công ty khởi nghiệp và chuỗi giá trị) và khởi động các liên doanh để giành cổ phần và hình thành quan hệ đối tác. Có ba lĩnh vực ưu tiên:
1.Độ tin cậy và tính linh hoạt. Đối tác tham gia trong hệ sinh thái khai thác cần đảm bảo có sẵn nguyên liệu thô theo yêu cầu của khách hàng và thị trường, theo cách có thể được điều chỉnh lên hoặc xuống tùy thuộc vào nhu cầu thị trường hoặc các hạn chế của địa phương.
2.Truy xuất nguồn gốc và tính trung lập. Nhiều công ty và nhà tài chính bắt buộc phải báo cáo tác động môi trường của sản phẩm trên toàn bộ chuỗi giá trị và thực hiện các bước để giảm lượng khí thải carbon của chúng.
3.Sự đổi mới. Người tham gia có thể hợp tác để giới thiệu những đổi mới giúp giảm chi phí trong toàn bộ chuỗi giá trị. Ví dụ, BHP đã hợp tác sâu rộng để thúc đẩy các lộ trình công nghệ tạo điều kiện cho quá trình khử cacbon.
08: Thu hút và bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật số
Nhân lực kỹ thuật số đang được yêu cầu ở khắp mọi nơi. Khi các công ty nhận thấy họ cần triển khai nhiều giải pháp phân tích và kỹ thuật số hơn, họ cũng cần tìm và giữ chân nhân tài kỹ thuật số. Tuy nhiên, không có gì bí mật khi các thợ mỏ thường không phải là nhà tuyển dụng được lựa chọn cho người bản địa kỹ thuật số. Do đó, các thợ mỏ nên xem xét cập nhật các phương pháp tìm kiếm và giữ chân nhân tài truyền thống để hỗ trợ yêu cầu của họ đối với các bộ kỹ năng và giá trị mới.
07: Phát triển blockchain
Nhiều công ty khai thác đang đi đầu trong việc triển khai các công nghệ mới, chẳng hạn như blockchain để theo dõi nguồn gốc và lượng khí thải carbon.
Ví dụ, Tracr, nền tảng blockchain do De Beers khởi chạy ban đầu, nhằm mục đích một ngày nào đó sẽ theo dõi hầu hết mọi viên kim cương tự nhiên từ mỏ đến quầy bán lẻ.
Trong khi đó, MineHub và IBM đã công bố hợp tác sử dụng công nghệ blockchain để giúp cải thiện hiệu quả hoạt động, hậu cần, tài chính và giảm chi phí trong chuỗi cung ứng tập trung khoáng sản giá trị cao từ mỏ đến người mua cuối cùng.
06: Dự đoán bảo trì tài sản
Năm cách tiếp cận bảo trì phổ biến là: phản ứng, phòng ngừa, dựa trên tình trạng, dự đoán và chỉ định. Dự đoán bảo trì nâng cao hơn nữa phương pháp tiếp cận dựa trên điều kiện bằng cách sử dụng phát hiện bất thường dựa trên mô hình, kết hợp đối chiếu trực tuyến của dữ liệu cảm biến và phân tích dữ liệu để dự đoán độ tin cậy của máy móc.
còn tiếp ...
 
Last edited:
Top