Xin hỏi 6 gốc tọa độ offset phôi G54-G59

Author
Xin các cao thủ chỉ giúp.
Đối với hệ thống gá trên các máy cnc đời cũ. Trước giờ mình chỉ sử dụng 1 hoặc nhiều lắm là 6 gốc offset g54-g59. Hiện thời mình đang chế đồ gá lên đến 20 vị trí offset. Khả năng mình muốn dùng ngoài g54-g59 thì có cách nào không? Mong các cao thủ chỉ giúp
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Ðề: 6 gốc tọa độ offset phôi G54-G59

Bạn có thể dùng G54.1 để thêm gốc ngoài cá gốc G54-G59(với điều kiện máy của bạn có options này). Trên diễn đàn hình như cũng đã có bài viết về vấn đề này, bạn có thể tìm lại.
 
Ðề: 6 gốc tọa độ offset phôi G54-G59

Đúng như bạn Phamgia đã nói , Bạn có thể dùng G54.1 , Bạn sẽ có thêm 49 điểm gốc offset nữa . Hoặc bạn cũng có thể dùng đến hệ tọa độ cục bộ G52 . Hoặc có một cách nữa khá hay là bạn chỉ cần dùng linh hoạt lệnh tực động nhập DATA là lệnh G10 .
VD : G10 L2 P1 X.Y. Z. ( ở đây P1 ~G54 , P2 ~G55.... L20 sẽ tương ứng G54.1 và khi đó P1 ~ G54.1 P1).
 
Top