Bộ tài liệu Delcam Training Courses

Discussion in 'Các phần mềm khác' started by plccncsoft, Mar 27, 2017.

 1. plccncsoft

  plccncsoft New Member

  Joined:
  Feb 24, 2017
  Messages:
  12
  Likes Received:
  1
  Bộ tài liệu tập hợp các hướng dẫn của hãng DELCAM: gồm PowerMILL, ArtCAM, PowerSHAPE , từ năm 2004 đến 2016. Bộ tài liệu gồm có những tài liệu sau (khoảng 500MB tài liệu và 140MB dữ liệu Training):


  01. Delcam - PowerMILL 10.0 Training Course EN - 2009
  02. Delcam - PowerMILL 2010 Training Course EN - 2010
  03. Delcam - PowerMILL 2010 Whats New EN - 2010
  04. Delcam - PowerMILL 2011 Getting Started EN - 2010
  05. Delcam - PowerMILL 2011 Training Course EN - 2011
  06. Delcam - PowerMILL 2011 Whats New EN - 2010
  07. Delcam - PowerMILL 2012 Delcam Electrode 2012 EN
  08. Delcam - PowerMILL 2012 PowerMILL Modelling EN - 2012
  09. Delcam - PowerMILL 2012 R1 Getting Started EN - 2011
  10. Delcam - PowerMILL 2012 R1 Macro Programming Guide - 2011
  11. Delcam - PowerMILL 2012 R1 Whats New EN - 2011
  12. Delcam - PowerMILL 2012 R2 Getting Started EN - 2012
  13. Delcam - PowerMILL 2012 R2 Macro Programming Guide - 2012
  14. Delcam - PowerMILL 2012 R2 Whats New EN - 2012
  15. Delcam - PowerMILL 2013 Getting Started EN - 2012
  16. Delcam - PowerMILL 2013 Macro Programming Guide EN - 2013
  17. Delcam - PowerMILL 2013 Training Course EN - 2013
  18. Delcam - PowerMILL 2013 Whats New EN - 2012
  19. Delcam - PowerMILL 2014 R1 Getting Started EN - 2013
  20. Delcam - PowerMILL 2014 R1 Macro Programming Guide EN - 2013
  21. Delcam - PowerMILL 2014 R1 Whats New EN - 2013
  22. Delcam - PowerMILL 2014 R2 Getting Started EN - 2014
  23. Delcam - PowerMILL 2014 R2 Macro Programming Guide EN - 2014
  24. Delcam - PowerMILL 2014 R2 Whats New EN - 2014
  25. Delcam - PowerMILL 2015 Getting Started EN - 2014
  26. Delcam - PowerMILL 2015 Macro Programming Guide - 2014
  27. Delcam - PowerMILL 2015 Whats New EN - 2014
  28. Delcam - PowerMILL 8.0 PowerMILL Modelling EN - 2008
  29. Delcam - PowerMILL 8.0 Reference EN - 2007
  30. Delcam - PowerMILL 8.0 Training Course EN - 2007
  31. Delcam - PowerMILL 8.0 Whats New EN - 2007
  32. Delcam - PowerMILL 9.0 Training Course EN - 2008
  33. PowerMILL 2016 - Getting Started EN
  34. PowerMILL 2016 - MTD UserGuide EN
  35. PowerMILL 2016 - Macro Programming EN
  36. PowerMILL 2016 - Training Course 3-Axis EN
  37. PowerMILL 2016 - Whats New EN
  38. Delcam - ArtCAM Express 2011 GettingStarted EN - 2011
  39. Delcam - ArtCAM Express 2013 GettingStarted EN - 2013
  40. Delcam - ArtCAM Insignia 2008 TrainingCourse EN - 2008
  41. Delcam - ArtCAM Insignia 2010 TrainingCourse EN - 2010
  42. Delcam - ArtCAM Insignia 6.0 UserGuide EN - 2003
  43. Delcam - ArtCAM JewelSmith 2009 TrainingCourse Advanced EN - 2009
  44. Delcam - ArtCAM JewelSmith 2009 TrainingCourse Basic EN - 2009
  45. Delcam - ArtCAM JewelSmith 2010 TrainingCourse EN - 2010
  46. Delcam - ArtCAM JewelSmith 7.0 UserGuide EN - 2004
  47. Delcam - ArtCAM Pro 2008 TrainingCourse EN - 2007
  48. Delcam - ArtCAM Pro 2009 TrainingCourse EN - 2008
  49. Delcam - ArtCAM Pro 2010 PostProcessor Configuration EN - 2009
  50. Delcam - ArtCAM Pro 2010 TrainingCourse EN - 2010
  51. Delcam - ArtCAM Pro 2010 UserGuide EN - 2010
  52. Delcam - ArtCAM Pro 2012 UserGuide EN - 2012
  53. Delcam - ArtCAM Pro 2013 WhatsNew EN - 2013
  54. Delcam - ArtCAM Pro 7.0 Tutorials EN - 2004
  55. Delcam - ArtCAM Pro 8.0 Reference Manual EN - 2005
  56. Delcam - Designer 7.0 TrainingCourse EN - 2007
  57. Delcam - Designer 7.3 TrainingCourse EN - 2008
  58. Delcam - DuctPost User Guide EN - 2004
  59. Delcam - PowerMILL 10.0 FiveAxis Training Course EN - 2009
  60. Delcam - PowerMILL 2010 FiveAxis Training Course EN - 2010
  61. Delcam - PowerMILL 2011 FiveAxis Training Course EN - 2011
  62. Delcam - PowerMILL 8.0 FiveAxis Training Course EN - 2007
  63. Delcam - PowerMILL 9.0 FiveAxis Training Course EN - 2008
  64. PowerMILL 2016 - Training Course 5-Axis EN
  65. PowerSHAPE 2015 - Delcam Electrode EN
  66. PowerSHAPE 2015 - Training Course EN

  Chi tiết bộ tài liệu xem tại đây
   
 2. dzung_de

  dzung_de New Member

  Joined:
  Dec 11, 2009
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Bạn ơi linh die rồi. Bạn có thể cho mình xin link vào mail ngoccanh88tb@gmail.com.
  Mình đang tìm hiểu nên rất thiếu tài liệu mong bạn giúp đỡ ! Thanks
   
 3. HuuLe

  HuuLe New Member

  Joined:
  Oct 25, 2018
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)

Loading...