Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
Author
Các bài viết trong topic này được trích từ cuốn "Cẩm nang phát triển sản phẩm" (bản cũ, 2015. Hiện đã có bản mới thay thế, 2020) nhằm chia sẻ những kiến thức rất cơ bản, sơ bộ về Phát triển sản phẩm tới cộng đồng MES LAB, như một nỗ lực phổ biến kiến thức.

Nội dung các bài viết chỉ dừng ở mức cơ bản, các bài chuyên sâu hơn sẽ được post ở một Topic khác.
(và cuốn Cẩm nang PTSP (2015) là bản dành cho đại chúng, ngành chung, rộng, không trọng tâm vào R&D, kỹ thuật. Quý vị quan tâm đến các tài liệu PTSP dành cho R&D, Kỹ thuật, có thể tham khảo các bản khác từ MES LAB)

(Đối với các khách hàng đã mua sách "Cẩm nang Phát triển sản phẩm" (bản cũ, 2015), MES LAB có chương trình hoàn tiền một phần khi đặt mua tài liệu mới (bản mới, 2020 - cho startups đa ngành và cho R&D, kỹ thuật). Chi tiết xin xem tại https://meslab.vn/rdi-toolkit hoặc liên hệ để có thông tin đầy đủ hơn.

MES LAB.

Còn tiếp.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Last edited:
Top