Bài giảng số 1: Đồng cảm với khách hàng

MES LAB

Well-Known Member
Ban Quản trị
Author
Các bạn thân mến,

Đây là topic bài giảng cho khoá học online Thiết kế hướng trải nghiệm khách hàng. Bài giảng đầu tiên với nội dung Đồng cảm với khách hàng. Các bài giảng và video sẽ được đưa lên đều đặn hàng tuần.

Nội dung chỉ hiển thị với những người đã đăng kí khoá học. Các bạn có thể đặt các câu hỏi cho nội dung của từng bài giảng ngay tại mục này.

=======

1. Video giảng bài


2. Slide tham khảo

Link xem trực tiếp: https://www.slideshare.net/secret/jg1lS8BonNPGqJ

<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/jg1lS8BonNPGqJ" width="595" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/secret/jg1lS8BonNPGqJ" title="Đồng cảm với khách hàng - Lecture #1 - CDI by MES LAB" target="_blank">Đồng cảm với khách hàng - Lecture #1 - CDI by MES LAB</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/MeslabRnD" target="_blank">MeslabRnD</a></strong> </div>
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Last edited:
Top